Jenis Akauntan di Malaysia

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Sekarang di negara kita, Tidak asing lagi untuk remaja mahupun para graduan universiti menjadikan profesion akauntan sebagai cita-cita mereka. Tawaran gaji yang berpatutan dan mempunyai tahap kelayakan yang tersendiri bagi profesion ini lebih menambah hasrat mereka untuk mendapat gelaran atau jawatan sebagai akauntan yang bertauliah di Malaysia. Di sini saya terangkan, 5 jenis akauntan yang ada di Malaysia.

1. Akauntan Berdaftar Malaysia (Registered Accountant)

Akauntan Berdaftar ialah profesion perakaunan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Akauntan di Malaysia. Mereka mempunyai lesen untuk menyediakan perkhidmatan perakaunan dan kewangan kepada pelanggan mereka.

Untuk menjadi Akauntan Berdaftar, seseorang itu mesti memenuhi syarat kelayakan dan lulus peperiksaan yang ditentukan oleh Badan Perakaunan. Mereka juga mesti mematuhi piawaian profesional dan etika yang ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Antara tanggungjawab adalah untuk memastikan bahawa laporan kewangan pelanggan mereka siap tepat pada masanya, dan mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan cukai. Mereka juga bertanggungjawab untuk membantu pelanggan mereka dengan memberikan nasihat kewangan.

2. Akauntan Bertauliah Malaysia (Chartered Accountant)

Akauntan Bertauliah ialah profesion perakaunan yang mempunyai sijil yang dikeluarkan oleh Institut Akauntan Bertauliah di Malaysia (ICAM). Mereka mempunyai lesen untuk menyediakan perkhidmatan perakaunan dan kewangan kepada pelanggan mereka.

Untuk menjadi Akauntan Bertauliah, seseorang itu mesti memenuhi syarat kelayakan dan lulus peperiksaan yang ditetapkan oleh ICAM. Perbezaan utama antara Akauntan Berdaftar dan Akauntan Bertauliah ialah mereka mempunyai sijil daripada ICAM, yang menunjukkan tahap kecekapan dan kelayakan yang lebih tinggi daripada Akauntan Berdaftar.Akauntan Pendidikan

3. Akauntan Persekutuan (Associate of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales)

Seorang akauntan yang disahkan dan diluluskan oleh Institut Akauntan Bertauliah di England dan Wales (ICAEW). Mereka mempunyai lesen untuk menyediakan perkhidmatan perakaunan dan kewangan kepada pelanggan mereka sama seperti akauntan yang lain.

Perbezaan utama antara Akauntan Perkongsian dan Akauntan Berdaftar atau Akauntan Bertauliah ialah Akauntan Perkongsian diperakui oleh ICAEW, yang merupakan salah satu organisasi perakaunan terkemuka di dunia. Oleh itu, Akauntan Persekutuan sering dianggap mempunyai tahap profesionalisme dan pengalaman yang lebih tinggi daripada Akauntan Berdaftar atau Akauntan Berdaftar.

4. Akauntan Pendidikan

Akauntan Pendidikan ialah profesion perakaunan yang memberi tumpuan kepada pendidikan dan latihan dalam perakaunan. Mereka biasanya bekerja sebagai guru perakaunan ataupun pensyarah di sekolah mahupun universiti, menyediakan latihan dan pendidikan kepada pelajar.

Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang perakaunan, termasuk piawaian perakaunan, peraturan cukai, dan penasihat kewangan. Mereka membantu pelajar untuk memahami konsep perakaunan dan cara mempraktikkannya didalam dunia perniagaan.

Menjadi Akauntan Pendidikan memerlukan pengetahuan luas dalam perakaunan dan pengalaman kerja dalam industri tersebut. Mereka juga mesti mempunyai kebolehan untuk menyampaikan ilmu dengan jelas dan menarik kepada pelajar mereka

5. Akauntan Perniagaan

Akauntan Perniagaan ialah profesion perakaunan yang memberi tumpuan kepada servis perkhidmatan perakaunan dan kewangan kepada syarikat dan perniagaan di Malaysia. Mereka bertanggungjawab untuk membantu syarikat dan perniagaan mengurus dan memantau kewangan mereka, serta memberikan nasihat dan penyelesaian berkaitan kewangan mereka.

Menjadi Akauntan Perniagaan memerlukan tahap pengetahuan dan pendidikan yang tinggi dalam perakaunan dan pengalaman kerja dalam industri ini. Mereka juga mesti mempunyai keupayaan untuk menawarkan khidmat servis secara berkesan dan efektif terhadap pelanggan serta memahami dunia perniagaan dan ekonomi semasa.

Di AABM, Kami menawarkan khidmat untuk Penyediaan dan Pengurusan Akaun Syarikat serta membantu untuk memberikan nasihat berkenaan Pengurusan Cukai Individu dan yang berkaitan.

× Apa yang boleh saya bantu?