Syarikat Induk Pelaburan (IHC) vs Pemilikan Persendirian (PO)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Apakah itu Syarikat Induk Pelaburan:

Syarikat Induk Pelaburan (Sdn. Bhd.) diperbadankan oleh sekurang-kurangnya 1 ahli pengarah dan boleh mempunyai sehingga 50 ahli.

Ia hanya akan membeli, memegang dan mengurus aset tetapi tidak akan menjalankan aktiviti perniagaan secara aktif.

Pendapatan untuk IHC datang daripada dividen daripada pelaburan, faedah dan sewa daripada bangunan.

Memandangkan IHC adalah sebuah entiti, ia mempunyai kuasa untuk menyaman atau disaman oleh orang ramai.

Faedah antara IHC vs Pemilikan Persendirian (PO):

Pengurusan Risiko: IHC mampu mengurus risiko dan kemampanan selagi Ahli Lembaga Pengarah melantik Pengarah bagi menjalankan perniagaan manakala pemilikan individu terdedah kepada risiko kematian dan muflis.

Contohnya Amanah Pelaburan Hartanah (REITs) seperti Sunway atau Pavilion di mana ia mampan dan diuruskan oleh pasukan pengurusan yang dilantik.

Pembiayaan Teguh: Pembiayaan IHC datang daripada pelaburan ahli, bank atau pinjaman pengarah kepada syarikat.

Namun, PO pula perlu menempa pelaburan sendiri dan akan mempunyai had kewangan untuk membeli hartanah dengan harga yang lebih tinggi.

Bagi IHC dengan latar belakang kewangan yang lebih kukuh, ia akan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan modal atau hasil sewa yang lebih baik.

Perkara Cukai: IHC menangkap perbelanjaan yang dibenarkan seperti gaji, yuran pengurusan atau yuran penyelenggaraan.

Ia tidak boleh lebih daripada 5% daripada pendapatan kasar sebagai kadar cukai untuk Sdn. Bhd. hanya 18% kadar cukai.

Namun, terdapat potongan perbelanjaan untuk PO kerana semua pendapatan akan dianggap sebagai pendapatan lain dan akan dikenakan cukai sebanyak 24-25%. IHC menjimatkan 7% daripada jumlah cukai yang perlu dibayar.

Kelemahan mempunyai IHC VS PO:

a. Pengekosan pengurusan : IHC perlu memperuntukkan daripada RM 4,000.00- RM 8,000.00 untuk membayar yuran perakaunan, audit, CoSec dan audit serta peruntukan masa manakala untuk PO hanya meneruskan untuk melakukan fi pengisian cukai.

b. Pengurusan Cukai : Untuk IHC menikmati elaun modal, ia tidak boleh membawa kerugian pada tahun berikutnya manakala untuk PO, ia tidak berkaitan dengan mereka.

c. Margin kewangan bank : Untuk IHC, dari 1 hingga 3 hartanah seterusnya akan menjadi 60% (kediaman) manakala untuk komersial adalah dari 80%- 85%.

Untuk PO, 1 -2nd ialah 90% & 3rd on-wards ialah 70% (kediaman) manakala untuk komersial ialah 80- 85% dari 1st to 3rd property on-wards. Dari sini, IHC perlu mempunyai modal berbayar yang lebih besar untuk membiayai perolehan hartanah.

d. Penjamin : Bank memerlukan penjamin korporat daripada IHC jika mempunyai skor kredit kewangan yang lemah dan ia mungkin menjadi beban kewangan kepada para pengarah.

Kesimpulan: Tidak akan ada pilihan muktamad tetapi ia bergantung kepada berapa banyak hartanah yang akan anda beli.

Untuk perniagaan, adalah baik untuk menggunakan IHC dan jika untuk kegunaan peribadi, maka PO adalah kegunaan sendiri.

× Apa yang boleh saya bantu?